تبلیغات
آزاد - ثروت کوروش کبیر پادشاه هخامنشی
آزاد
دانلود . سرگرمی و موبایل , نرم افزار , عکس , کلیپ و مطالب آموزنده
چهارشنبه 6 مرداد 1389

ثروت کوروش کبیر پادشاه هخامنشی

چهارشنبه 6 مرداد 1389

نوع مطلب :غیره، 
نویسنده :فرشاد اسدی

  http://mitratop.persiangig.com/E-Mail2/Cyrus.jpg

زمانی کزروس به کورش بزرگ گفت: چرا از غنیمت های جنگی چیزی را برای خود بر نمی داری و همه را به سربازانت می بخشی.

کورش گفت اگر غنیمت های جنگی را نمی بخشیدیم الان دارایی من چقدر بود؟

گزروس عددی را با معیار آن زمان گفت.

کورش یکی از سربازانش را صدا زد و گفت برو به مردم بگو کورش برای امری به مقداری پول و طلا نیاز دارد.

سرباز در بین مردم جار زد و سخن کورش را به گوششان رسانید.

مردم هرچه در توان داشتند برای کورش فرستادند.

وقتی که مالهای گرد آوری شده را حساب کردند ، از آنچه کزروس انتظار داشت بسیار بیشتر بود.

کورش رو به کزروس کرد و گفت ، ثروت من اینجاست.ا

گر آنها را پیش خود نگه داشته بودم ، همیشه باید نگران آنها بودم .

زمانی که ثروت در اختیار توست و مردم از آن بی بهره اند مثل این می ماند که تو نگهبان پولهایی که مبادا کسی آن را ببرد.