تبلیغات
آزاد - ماهی‌ای که بال دارد و پرواز می‌کند!
آزاد
دانلود . سرگرمی و موبایل , نرم افزار , عکس , کلیپ و مطالب آموزنده
شنبه 1 خرداد 1389

ماهی‌ای که بال دارد و پرواز می‌کند!

شنبه 1 خرداد 1389

نوع مطلب :غیره، 
نویسنده :سجاد خباز

Exocoetidae نام علمی یک نوع ماهی پرنده است که پرواز می‌کند و در مناطق حاره‌ای و اقیانوسهای گرمسیر زندگی می‌کند،مکانیسم دفاعی بدن این ماهی بصورتی است که هنگام احساس خطر از بالهای خود استفاده کرده و با پرواز کردن از آب خارج می‌شد.

این نوع ماهی می‌تواند تا مسیر 50 متر روی سطح آب پرواز کرده و درون آب فرود آیند. این نوع ماهی از دمش برای آمدن به سطح آب استفاده می‌کند و سپس بالهایش را باز می‌کند.